Expertisecentrum
voor Haptonomische Kindertherapie

Het expertisecentrum

Het Expertisecentrum voor Haptonomische Kindertherapie is een netwerkorganisatie vanuit Inmoquest Haptonomie Baarn en Haptonomisch Centrum Nederland. Deze laatste verzorgt opleidingen en ontwikkeling binnen de haptonomie. Aangesloten therapeuten in heel Nederland delen een gelijke onderzoeks- en behandelmethode.

Anthony Willems is kinderhaptotherapeut, verzorgt de therapie en coördineert de samenwerking binnen het kenniscentrum.

Waar staan we voor

Onze haptonomische begeleiding onderscheidt zich door een combinatie van aandacht voor interactiedynamiek(en) waarvan het kind deel uit maakt én de aandacht voor balans (in brede betekenis van het woord). In de haptonomie nemen we als uitgangspunt dat emoties een belangrijke aansturing zijn voor gedrag. Emoties worden o.a expressief gemaakt in houding, beweging, mimiek, stem én de manier waarop je met anderen omgaat. Deze expressie is gedrag waaraan we af kunnen lezen hoe het met het kind is. 

De balans tussen doen, denken en gevoel bepaalt het gedrag van het kind
en hoe het zich ontwikkelt.
Als het niet goed gaat
Van relationele lastigheden tot probleemgedrag:

     -  Moeite met luisteren
     -  Brutaliteit of regelmatig ruzie
     -  Vechten
     -  Pesten en gepest worden
     -  Moeilijk bereikbaar
     -  Erg volgzaam
     -  Te ‘stille wateren’
     -  Te druk
     -  Woedeuitbarstingen
     -  Vaak boos zijn

Van niet opletten tot leerproblematiek:

     -  Concentratiestoornissen
     -  Terugval in schoolprestaties
     -  Weerstand tegen school en/of regels
     -  Stressgevoeligheid
     -  Onderpresteren

Fysieke problematiek:

     -  Onverklaarbare buikpijn
     -  Vaak hoofdpijn
     -  Soms kortademig of snel moe
     -  Motorische eigenaardigheden
     -  Motorische achterstand

Niks aan de hand

We voelen, denken en handelen de hele dag. Deze drie grootheden beïnvloeden elkaar ook de hele dag door. Als er balans is tussen het denken, voelen en handelen (doen) van het kind, is er vaak niks aan de hand. Bij problematiek rondom het kind zien we vaak een disbalans hiertussen. Wij proberen erachter te komen waar de disbalans precies zit en hoe we het kind kunnen helpen deze te herstellen. Een diagnose die het kind heeft meegekregen wordt bij ons gebruikt als richtlijn.

Wat gaan we doen

Naar aanleiding van de hulpvraag observeren we bij de intake de kwaliteiten van het kind, wat voor soort gedrag hieruit voortkomt en wat er mogelijk stoort in de balans van het kind. Na overleg en herkenning bij de ouders (en het kind), gaan we samen aan de slag. Steeds na een aantal sessies vinden er evaluatiegesprekken met de ouders/begeleiders plaats.

Wie mogen er komen

Kinderen van alle leeftijden (tot 21 jaar) zijn welkom in ons centrum. Vanaf ongeveer 18 jaar mag je ook alleen komen. Vaders, moeders en/of begeleiders, die een vraag hebben over hun kind ontvangen we graag.

Krijgt u het vergoed

In de aanvullende verzekering wordt er in veel gevallen vergoed vanuit de rubriek ‘alternatieve zorg’. Wij zijn daarvoor aangesloten bij de beroepsvereniging V.V.H. onder nr.: A700.

Contact

We hebben veel informatie en kennis over gedrags- en leerproblematiek van kinderen van alle leeftijden. Deze kunnen we helaas niet allemaal op deze site kwijt. Maar aarzel niet om contact met ons op te nemen als u een vraag heeft over het gedrag van uw kind.

De behandelingen vinden plaats op:
Kerkstraat 31
3741 AJ Baarn

Ons praktijknummer is:
035-5423873

Stel een vraag

Versturen